Investujte Kanadu
dánská osa y

Investujte v Dánsku

Přihlaste se k bezplatné odborné konzultaci

Šipka dolů

I akceptovat Obchodní podmínky

Přihlásit se
Nevíte co dělat ?

Získejte bezplatné poradenství

Příležitosti v Dánsko

ZÍSKEJTE DÁNSKÉ INVESTORSKÉ VÍZUM, INVESTUJTE V DÁNSKU PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

Pokud jste podnikatel a máte zájem o založení firmy v zámoří, musíte prozkoumat své příležitosti a možnosti v Dánsku. S dánským investorským vízem můžete založit podnik v Dánsku a rozvíjet podnikání v příznivém prostředí, které tam je.

Podívejme se, proč je dobrý nápad získat dánské investorské vízum a začít podnikat v Dánsku.

 • Dánsko se zaměřuje na globální udržitelnost a sociální odpovědnost, pokud jde o ekonomickou diplomacii s vizí budoucnosti. Země se zaměřuje na rozvoj rostoucí ekonomiky, která je poháněna zelenými, digitálními, globálními a sociálně udržitelnými prvky.
 • Dánsko dosahuje vysokých pozic v indexech, které měří stabilitu v ekonomických, politických a regulačních aspektech.
 • Dánsko, stát sociální péče, má veskrze moderní tržní ekonomiku. Hnací silou této ekonomiky je obchod se zbožím a službami.
 • Dánsko má zdravé makroekonomické podmínky doplněné zdravým investičním klimatem. Tato země má strategickou polohu, která spojuje severské a pobaltské země s kontinentální Evropou. Země udržuje efektivní dopravní a komunikační infrastrukturu.
 • Dánsko má silné podnikatelské klima, které zahrnuje podnikání vedené ženami.

JAK ZAČÍT PODNIKAT V DÁNSKU MIGRACÍ DO ZEMĚ?

Úvod do Start-up Dánsko

Jako zahraniční podnikatel můžete využít programu Start-up Denmark. Tento program je určen pro podnikatele, jako jste vy, kteří získali povolení k pobytu v Dánsku, abyste mohli založit a provozovat společnost, která je inovativní a zaměřená na růst.

Bude zde skupina odborníků, která schválí váš podnikatelský nápad. Tato skupina odborníků je jmenována Dánským obchodním úřadem. Než bude SIRI moci zpracovat vaši žádost o povolení k pobytu a pracovní povolení na základě schématu Startup Denmark, bude proveden přezkum vašeho podnikatelského nápadu.

Dokonce i tým až 3 jednotlivců, kteří chtějí společně začít podnikat v Dánsku, může využít schéma Start-up Denmark.

V rámci tohoto programu musíte být finančně soběstační, abyste mohli pokrýt své výdaje za první rok v Dánsku. Pokud s vámi přijíždí do Dánska i vaše rodina, musíte předložit doklad o tom, že jste schopni ji finančně podporovat. Například výpis z účtu.

Povolení k pobytu v rámci tohoto režimu bude mít platnost 2 roky, kterou lze prodloužit až na 3 roky. Žádost o prodloužení musí být podána před vypršením platnosti vašeho povolení k pobytu v Dánsku. Teprve poté můžete v Dánsku dále podnikat.

Upozorňujeme, že pokud platnost vašeho pasu skončí před platností povolení k pobytu, platnost povolení k pobytu se automaticky odpovídajícím způsobem zkrátí. Obnovení cestovního pasu bude provedeno před podáním žádosti o prodloužení povolení k pobytu.

Dánské startovací vízum

Pokud máte inovativní podnikatelský nápad, který může zlepšit ekonomický potenciál Dánska a také zvýšit počet pracovních míst vytvořených v zemi, můžete požádat o dánské startovací vízum.

Dánská agentura pro mezinárodní nábor a integraci vydává omezený počet startovacích víz ročně. Pokud je provozní kapitál vaší firmy nižší než 50,000 6700 korun, budete osvobozeni od placení daní. Částka činí XNUMX €.

S Dánským startovacím vízem vám bude uděleno povolení k pobytu a také pracovní povolení na dobu nejvýše 2 let. Poté podléhá obnovení na 3 roky najednou.

Kritéria pro žádost o Dánsko Startup Visa

 • Tento vízový program může zahrnovat účast podnikatelů, kteří nejsou občany EU ani státními příslušníky zemí mimo EHP.
 • Váš podnikatelský projekt musí schválit odborná komise jmenovaná Dánským obchodním úřadem. Podnikatelský plán předložený pro váš projekt bude posouzen odborníky na základě kritérií zahrnujících inovace, atraktivitu trhu a škálovatelnost. Vyhodnocení trvá do 8 týdnů.
 • Váš podnikatelský nápad musí vzbudit zájem zejména u dánských odborníků a také o dánský trh práce. Vaše přítomnost a účast v podnikání musí být rozhodující pro budování podnikání. Váš podnikatelský nápad musí být jedinečný.
 • Nemůžete být akcionářem společnosti, ze které jste měli zkušenosti s podnikáním. Jakmile požádáte o dánské startovací vízum, musíte počkat na rozhodnutí o vašem plánu podnikání od expertního panelu Start-Up Denmark.
 • Pokud jste obdrželi kladné rozhodnutí, program Denmark Startup Visa bude vyžadovat předložení sady dokumentů. Zahrnoval výpis z bankovního účtu a výpis z účtu, který odráží dostupnost finančních prostředků pro život a fungování v Dánsku během prvního roku po vašem příjezdu.

Kroky v procesu žádosti o dánské počáteční vízum

Vytvořte případ na oficiálních stránkách „nyidanmark.dk“ a zaplaťte 1,900 XNUMX DKK jako státní poplatek.

Shromážděte všechny potřebné dokumenty a odešlete je. Obsahují:

 • doklad o potvrzení o zaplacení poplatku)
 • Platný cestovní pas a kopie všech stránek
 • Schválený podnikatelský plán
 • Výpis z účtu k prokázání finanční dostatečnosti
 • Dokumentace prokazující vlastnictví společnosti, je-li relevantní

V případě, že dokumenty, které předkládáte, jsou v jiných jazycích než v angličtině, dánštině, norštině, švédštině a němčině, musíte poskytnout ověřené překlady do angličtiny nebo dánštiny.

Jako poslední krok odešlete své biometrické údaje. Musí tak učinit do 14 dnů od podání žádosti.

JAK VÁM MŮŽE OSA Y POMOCI?

Y-Axis, přední poradce pro zámořskou migraci v Austrálii, vám s tím pomůže

 • Odborné vedení v každém kroku
 • Bezplatné kariérní poradenství od profesionálů
 • Doporučení kurzů pro budování světlé budoucnosti

Světová třída koučovací služby pro cizí jazyky, IELTS, TOEFL, PTE, GRE, GMAT, SAT atd.

Hledáte inspiraci

Prozkoumejte, co říkají globální občané o ose Y při utváření jejich budoucnosti

Často kladené otázky

Společné imigrační kategorie
šipka-doprava-výplň
Doba zpracování
šipka-doprava-výplň
Výhody volby pro bodový imigrační/PR program
šipka-doprava-výplň
Proč byste měli žádat o imigraci?
šipka-doprava-výplň
Má moje rodina nárok na povolení k pobytu v rámci Startup Denmark Scheme?
šipka-doprava-výplň
Co mám dělat v případě, že změním podnikání?
šipka-doprava-výplň
Kolik je poplatek za zpracování vstupního víza do Dánska?
šipka-doprava-výplň