Upozornění pro klienty

Platby do DMCC osy Y Middle East:

Když provedete platbu do Y-Axis Middle East DMCC, máte právo požadovat za to potvrzení. Y-Axis Middle East DMCC vydává potvrzení o všech platbách uskutečněných ve prospěch společnosti. Potvrzení o platbách provedených do DMCC Y-Axis Middle East je odesíláno z našeho centrálního softwaru. Máte-li jakékoli dotazy týkající se plateb společnosti Y-Axis Middle East DMCC, zašlete e-mail na adresu accounts@y-axis.com

Platby zaměstnancům DMCC Y-Axis Middle East:

Jste varováni před prováděním jakýchkoli dalších plateb jakémukoli zaměstnanci DMCC společnosti Y-Axis Middle East Middle East. Jestli nějaký Osa Y Zaměstnanci DMCC pro Blízký východ nabízejí, že si vytvoří váš profil nebo vám za příplatek získají jakýkoli druh dokumentu, důrazně vám doporučujeme, abyste informovali vedení, abychom proti zaměstnanci podnikli vhodné kroky. Vezměte prosím na vědomí: společnost nenese odpovědnost, pokud uzavřete jakoukoli ústní nebo písemnou dohodu se zaměstnancem Y-Axis Middle East DMCC nebo jeho/její referencí. Pokud jste zaplatili za jakoukoli další službu kterémukoli zaměstnanci společnosti Y-Axis Middle East DMCC, neneseme odpovědnost za následky.

Dodavatelé doporučení zaměstnanci DMCC Y-Axis Middle East:

Důrazně vás nedoporučujeme využívat jakékoli služby od prodejců, které může navrhnout kterýkoli zaměstnanec společnosti Y-Axis Middle East DMCC, protože to není schváleno ani povoleno společností a vystavujete se riziku podvodu tím, že se do toho pustíte. Nejsme zodpovědní za žádné prodejce, kteří mohli být doporučeni zaměstnancem Y-Axis Middle East DMCC, a neneseme odpovědnost za žádné poplatky, které jste jim zaplatili.

Podvodné informace:

Y-Axis Middle East DMCC se nezabývá případy, kdy byly předloženy podvodné informace nebo dokumenty. Váš případ bude akceptován organizací Y-Axis Middle East DMCC na základě vámi poskytnutých informací, o kterých předpokládáme, že jsou pravdivé. Y-Axis Middle East DMCC nenese odpovědnost, pokud jste poskytli nesprávné / zavádějící / podvodné informace.

Y-Axis Middle East DMCC neposkytuje klientům žádný druh dokumentů samostatně a pracuje pouze na tom, co poskytuje klient. Předpokládáme, že vše, co nám bylo předloženo, je 100% pravdivé a správné.

Zaměstnanci Y-Axis Middle East DMCC jsou přísně varováni před nezákonnými praktikami, jako je tato, a jsou povinni dodržovat firemní politiku Y-Axis Middle East DMCC. V případě, že některý zaměstnanec poruší zásady společnosti, společnost Y-Axis Middle East DMCC nenese odpovědnost ani neručí za to, co je naší zásadou přijímat případy, kdy jsou poskytnuté informace 100% pravdivé.

Abyste se vyhnuli podvedení a odmítnutí vstupu do cizích zemí, měli byste mít na paměti následující:

Nenechte se klamat nepoctivým personálem, abyste se domnívali, že je přijatelnou praxí předkládat k žádosti padělané doklady. Vaše žádost bude zamítnuta a můžete čelit dalšímu vyšetřování ze strany úřadů.

Nevěřte personálu, který tvrdí, že může výměnou za peníze nebo jinou laskavost ovlivnit dobu zpracování nebo konečné rozhodnutí. Nemůžou. Taková rozhodnutí přijímají úředníci pověření příslušnou zemí.

Nenechte se zmást podvodníky, kteří předstírají, že pracují na ambasádách. Legitimní úředníci se s klienty mimo jejich oficiální pracoviště nesetkají ani nežádají o peníze.

Nenechte se zmást falešnými weby navrženými tak, aby vypadaly jako oficiální vládní weby nebo jako weby partnerů pro poskytování služeb. Vždy získejte své informace z oficiálních vládních webových stránek.

Nenechte se oklamat podvodem s prací nebo povolením. Mnoho lidí je podváděno s nabídkami práce v zahraničí, které neexistují. Před předáním peněz a osobních údajů si prosím promyslete své rozhodnutí. Poznámka: Pokud nabídka práce zní příliš dobře na to, aby to byla pravda, může jít o podvod.

Někdy vás personál s pochybnými úmysly povzbudí, abyste uzavřeli jakákoli výhodná ujednání. Prosím, nenechte se zmást. Vaše investice bude ztracena. Kromě toho budete přistiženi a může vám být odepřen vstup do země, o kterou jste požádali.

USA, Velká Británie, Austrálie a Kanada vítají skutečné návštěvníky, studenty a pracovní imigranty.

Imigrační úřady v těchto zemích nebudou tolerovat zneužívání imigračního systému a mají nulovou toleranci vůči podvodům. Důrazně doporučujeme každému, kdo chce povolení do těchto zemí, aby neposlouchal zaměstnance, kteří nabízejí prodej padělaných dokumentů a vyřízení vaší žádosti. Imigrační úřady mají velmi efektivní procesy pro odhalování podvodů a spolupracují na tom s mezinárodními partnery. Když odhalí podvody, včetně falešného vzdělání a jazykových certifikátů, nedostanete povolení a budete čelit desetiletému zákazu činnosti a případnému zásahu úřadů.

Podvod je trestný čin v USA, Austrálii, Kanadě a Spojeném království a může vést k přísným trestům pro zúčastněné strany. Ale v konečném důsledku je zodpovědnost na klientovi. Poskytování podvodných dokumentů nebo zavádějících informací může mít vážné následky nejen pro zaměstnance, ale i pro klienta. Klienti se musí chránit před imigračními podvody tím, že si uvědomují způsoby, jakými se lidé mohou snažit využít je a jejich situaci.

Management DMCC Y-Axis Middle East vám důrazně doporučuje, abyste se nepouštěli do jakéhokoli podvodu nebo zkreslování vašeho profilu.

Upozorňujeme, že předložení podvodných informací bude mít za následek zákaz vstupu do země na dobu nejméně 10 let.

Záruky:

Y-Axis Middle East DMCC nezaručuje žádnému kandidátovi práci ani povolení. Žádný zaměstnanec společnosti Y-Axis Middle East DMCC to nesmí dělat. Povolení jsou na uvážení imigračního oddělení / ambasády nebo konzulátu. Pracovní místa jsou pouze na uvážení zaměstnavatele. Toto rozhodnutí nemůže nikdo ovlivnit a pokud vám zaměstnanec Y-Axis Middle East DMCC slíbí totéž, okamžitě nás kontaktujte.

Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, napište prosím e-mail na dubai@y-axis.com Můžete kontaktovat našeho úředníka pro integritu služeb na + 971 (0) 42483900