O tomto webu:

Na našich webových stránkách jsou prohlášení, že Y-Axis Middle East DMCC (www.y-axis.ae) je nezávislý subjekt.

Příslušnost:

Y-Axis není přidružena k žádné vládě ani vládní agentuře. Y-Axis poskytuje imigrační poradenství a concierge služby pro imigraci a účtuje si servisní poplatek. Provozuje www.y-axis.ae, soukromou publikační webovou stránku, která nabízí obecné informace o otázkách souvisejících s imigrací. Není ani právní firmou, ani svým uživatelům neposkytuje žádné právní rady či návrhy. Informace prezentované na našich webových stránkách by měly být použity pouze pro referenční účely a nikoli jako náhrada za odborné poradenství. Našim uživatelům neposkytujeme právní rady, názory ani doporučení ohledně jejich zákonných práv, opravných prostředků, právní obrany, právních možností nebo právních strategií. Jakýkoli nákup uskutečněný pomocí této webové stránky podléhá podmínkám použití osy Y, se kterými používáním této stránky a/nebo provedením jakéhokoli nákupu souhlasíte, že budete vázáni.

Atestace:

Y-Axis Overseas Careers prošla přísnými prověrkami, které zajišťují naši platnost a celkovou legitimitu našeho podnikání.

Práva k duševnímu vlastnictví:

Není-li uvedeno jinak, je Y-Axis Overseas Careers držitelem autorských práv na veškerý obsah, rozvržení, design, data, grafiku, ochranné známky a loga v rámci domény y-axis.ae. Obsah je chráněn indickými a mezinárodními zákony o autorských právech. Y-Axis Overseas Careers udělá maximum pro ochranu práv zaměstnanců, zákazníků, členů a práv duševního vlastnictví. V případě potřeby nebudeme váhat podniknout právní kroky.

Omezení odpovědnosti:

Y-Axis Overseas Careers nenese odpovědnost za žádné zvláštní nebo následné škody, které vyplývají z použití nebo nemožnosti použití materiálů na této webové stránce nebo výkonu produktů, a to ani v případě, že byla Y-Axis Overseas Careers upozorněni na možnost takových škod. Platné právo nemusí umožňovat omezení vyloučení odpovědnosti nebo náhodných nebo následných škod; proto se na vás výše uvedené omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat.

Právní forma a volba práva:

Používáním našich webových stránek a nákupem produktů nebo služeb jste uzavřeli právní smlouvu s Y-Axis Overseas Careers. Souhlasíte s tím, že vítězné straně v občanskoprávním sporu může být přiznána přiměřená odměna za právní zastoupení.

Omezení osobního použití:

Informace, novinky, články, e-maily, produkty a služby poskytované společností Y-Axis Overseas Careers jsou pro vaše osobní a nekomerční použití. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, přenášet nebo prodávat jakékoli informace nebo jiný obsah, produkty nebo služby získané od Y-Axis Overseas Careers bez výslovného písemného povolení od nás.

Typografické chyby:

V případě, že je produkt nebo služba Y-Axis Overseas Careers omylem uvedena za nesprávnou cenu, vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku uvedenou za nesprávnou cenu. Y-Axis Overseas Careers si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit jakékoli takové objednávky bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena a naúčtována na vaši kreditní kartu. V případě, že bude z vaší kreditní karty stržena částka, bude vám vrácena celá částka ve výši nesprávné ceny.

Zpravodaj o ose Y:

Y-Axis.ae (tato webová stránka) poskytuje bezplatný zpravodaj. Jedná se o službu Opt-Out, což znamená, že uživatel má možnost kdykoli odstranit svou e-mailovou adresu z newsletteru. Za tímto účelem je uživatelům k dispozici stránka pro odhlášení. Váš e-mail nebude nikdy sdílen s žádnou třetí stranou.

odkazy:

Tato webová stránka obsahuje hypertextové odkazy, které vás mohou dostat mimo y-axis.ae. Odkazy jsou k dispozici pro vaše pohodlí. Zahrnutí jakéhokoli odkazu však neznamená podporu nebo schválení ze strany Y-Axis Overseas Careers. Nejsme zodpovědní za žádné odkazy na az y-axis.ae. Rámování našich webových stránek na jakékoli úrovni je zakázáno.

Pravidla pro vrácení peněz:

Hodnocení: 100 % nevratných. DIY sady: 100% nevratné. Adresáře: 100 % nevratných

Ostatní služby:
 • 100% nevratné, pokud tištěnou kopii smlouvy nepodepíšete a řádně nám ji vrátíte.
 • 100% nevratná částka, pokud zakoupíte a později změníte názor a rozhodnete se odstoupit.
 • 100% nevratná částka, pokud si nepřejete pokračovat v našich službách.
 • 100 % nevratných, pokud neodešlete požadované dokumenty do 60 dnů od registrace.
 • 100 % Nevratné v případě zamítnutí konzulátem/velvyslanectvím/posuzovacím orgánem/imigračním úřadem.
 • 100% nevratné při Neúspěchu lékařské prohlídky ze strany klienta nebo jeho rodinných příslušníků.
 • 100% nevratná záloha v případě, že nepředložíte pravé osvědčení o policejní prověrce, které není starší než 3 měsíce.
 • 100% nevratné, pokud Klient nebo jeho rodinní příslušníci nedoloží dostatek finančních prostředků na vypořádání nebo údržbu.
 • 100% nevratná platba v případě předložení podvodných dokumentů.
 • 100% nevratné v případě předchozího porušení jakéhokoli imigračního zákona ze strany klienta nebo některého z jeho rodinných příslušníků.
 • 100% nevratná záloha v případě pozdního předložení jakýchkoli dodatečných dokumentů požadovaných konzulátem v pozdější fázi.

Y-Axis Middle East DMCC si vyhrazuje právo nevystavit náhradu podle našich zásad a v souladu s touto dohodou.

Pokud budou refundace vydány, budou zpracovány do 30 dnů poté, co vyplníte formulář žádosti o refundaci a poskytnete důkaz o zamítnutí, pokud existuje.

Souhlasem s našimi podmínkami souhlasíte, že za žádných okolností nebudete žádat vrácení poplatku.

Náhrady za přijaté platby budou vystaveny jako firemní šek. Šek na vrácení peněz bude splatný osobě uvedené v objednávkovém formuláři a zaslán na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

Tímto souhlasíte s tím, že nebudete kontaktovat svou společnost vydávající kreditní kartu nebo banku se sporem, protože to pouze zdrží proces vrácení peněz.

Naše produkty a služby:

Y-Axis nabízí službu technického hodnocení, která vyhodnotí váš profil pro vybranou zemi a dá vám vědět, kolik bodů jste získali. Všechny zprávy jsou odesílány do 48 hodin od registrace, pokud byly ve formuláři zadány všechny informace. Poplatek za hodnotící zprávu je 100% nevratný.

Kompletní servis:

Y-Axis Middle East DMCC nabízí poradenství a rady pro imigraci. Veškeré zpracování probíhá v back office v Indii a vy tímto souhlasíte s tímto ujednáním. Poplatek za kompletní servis je vratný pouze za výše uvedených podmínek.

DIY sady:

Y-Axis Middle East DMCC nabízí ke stažení sady pro kutily (příručky pro kutily). Všechny DIY sady dostupné na našich webových stránkách jsou publikovány Y-Axis. Sady jsou k dispozici ke stažení za poplatek. Poplatek je 100% nevratný. Všechny sady jsou navrženy pouze pro informační účely a neměly by být považovány za právní poradenství. Informace o autorských právech: Sady pro kutily vydává společnost Y-Axis a jsou chráněny všemi mezinárodními zákony o autorských právech. Proti každému, kdo se pokusí zkopírovat nebo prodat totéž, budou podniknuty právní kroky.

adresáře:

Y-Axis Middle East DMCC nabízí ke stažení adresáře zaměstnavatelů/zprostředkovatelských agentur v řadě měst. Všechny adresáře dostupné na našich webových stránkách jsou publikovány Y-Axis. Ty jsou k dispozici ke stažení za poplatek.

Informace o autorských právech:

Adresáře vydává společnost Y-Axis a jsou chráněny všemi mezinárodními zákony o autorských právech. Proti každému, kdo se pokusí zkopírovat nebo prodat totéž, budou podniknuty právní kroky.

Formuláře žádanky:

Y-Axis Middle East DMCC nabízí našim zákazníkům několik typů poptávkových a poptávkových formulářů ke stažení jako doplňkovou službu. Formuláře jsou k dispozici za poplatek na základě předplatného.

Informace o autorských právech:

Na žádné formuláře nejsou nárokována autorská práva. Formuláře uvedené na našich webových stránkách jsou publikovány různými zámořskými vládními agenturami.

Přepravní politika:

Děláme vše pro to, abychom zajistili, že vaše objednávka bude k dispozici ke stažení ihned po nákupu. Ke zpožděním, i když vzácně, může dojít kvůli technickým potížím nebo problémům, které nemůžeme ovlivnit. V případě jakýchkoli technických potíží bude objednávka odeslána na Vámi zadaný email. Vezměte prosím na vědomí, že po zadání objednávky není povolena žádná refundace ani vrácení platby.

Vyloučení záruky:

Tato stránka a materiály a produkty na této stránce jsou poskytovány „tak jak jsou“ a bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných. Společnost Y-Axis Middle East DMCC se v plném rozsahu přípustném podle platných zákonů zříká veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně, nikoli však výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení práv. Y-Axis Middle East DMCC neprohlašuje ani nezaručuje, že funkce obsažené na stránce budou nepřerušené nebo bezchybné, že závady budou opraveny nebo že tato stránka nebo server, který stránku zpřístupňuje, neobsahují viry nebo jiné škodlivé složky. Y-Axis Middle East DMCC neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se použití materiálů na těchto stránkách, pokud jde o jejich správnost, přesnost, přiměřenost, užitečnost, včasnost, spolehlivost nebo jinak. Některé státy nepovolují omezení nebo vyloučení záruk, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat.

Změny smluvních podmínek:

Y-Axis Middle East DMCC si vyhrazuje právo kdykoli změnit své Podmínky podle svého uvážení. Zakoupením jakéhokoli produktu uvedeného na našich webových stránkách tímto souhlasíte se všemi podmínkami uvedenými v této smlouvě. Tímto souhlasíte, že nebudete za žádných okolností zpochybňovat tyto podmínky. Všechny spory podléhají výhradní jurisdikci pouze hyderabadských soudů.

Zásady ochrany údajů:

Budeme dodržovat zákon o ochraně osobních údajů. To říká, že osobní údaje, které o vás uchováváme, musí být:

 1. Používané zákonně, spravedlivě a transparentním způsobem. 2. Shromažďujeme pouze pro platné účely, které jsme vám jasně vysvětlili, a nepoužíváme je žádným způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. 3. Relevantní pro účely, o kterých jsme vám řekli, a omezené pouze na tyto účely. 4. Přesné a aktualizované. 5. Bezpečně uschováno.
 2. Druh informací, které o vás uchováváme Osobní údaje nebo osobní údaje znamenají jakékoli informace o jednotlivci, z nichž lze tuto osobu identifikovat. Nezahrnuje údaje, u kterých byla identita odstraněna (anonymní údaje). Existují „zvláštní kategorie“ citlivějších osobních údajů, které vyžadují vyšší úroveň ochrany. Můžeme o vás shromažďovat, ukládat a používat následující kategorie osobních údajů: Osobní kontaktní údaje, jako je jméno, titul, adresy, telefonní čísla a osobní e-mailové adresy. Datum narození. Rod. Stav. Nejbližší příbuzní a nouzové kontaktní informace. Číslo národního pojištění nebo TAX ID/karta PAN. Údaje o bankovním účtu, mzdové záznamy a informace o daňovém stavu. Řidičský prúkaz. Informace o stížnostech. Informace o vašem používání našich informačních a komunikačních systémů.

  Jak se shromažďují vaše osobní údaje?

  Osobní údaje o subjektech údajů shromažďujeme různými způsoby, jako jsou vstupní stránky, webové stránky, registrace.

Podmínky vstupní stránky:

Nabízíme bezplatné poradenství prostřednictvím vstupních stránek a webových stránek.

Jak použijeme informace o vás?

Vaše osobní údaje použijeme pouze tehdy, když nám to zákon umožňuje. Nejčastěji budeme vaše osobní údaje používat za následujících okolností: 1. Když potřebujeme splnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli. 2. Kde potřebujeme splnit zákonnou povinnost. 3. Pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) a vaše zájmy a základní práva nepřevažují nad těmito zájmy. 4. Pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas. Vaše osobní údaje můžeme také použít v následujících situacích, které jsou pravděpodobně vzácné: 1. Když potřebujeme chránit vaše zájmy (nebo zájmy někoho jiného). 2. Je-li to potřeba ve veřejném zájmu nebo pro úřední účely nebo o to požádá CBI, policie nebo vládní orgány.

Situace, ve kterých budeme používat vaše osobní údaje:

Všechny kategorie informací ve výše uvedeném seznamu potřebujeme především k tomu, abychom mohli plnit naši smlouvu s vámi a abychom mohli plnit zákonné povinnosti. V některých případech můžeme použít vaše osobní údaje k prosazování oprávněných zájmů našich nebo třetích stran.

Při správě smlouvy jsme s vámi uzavřeli.

Řízení a plánování obchodu, včetně účetnictví a auditu.

Rozhodování o stížnostech.

Zajištění ukončení smlouvy.

Řešení právních sporů Dodržování povinností BOZP. Aby se zabránilo podvodům. Abychom mohli sledovat vaše používání našich informačních a komunikačních systémů, abychom zajistili soulad s naší globální politikou IT a zákony dané země. K zajištění bezpečnosti sítě a informací, včetně zabránění neoprávněnému přístupu k našim počítačům a systémům elektronické komunikace a zabránění šíření škodlivého softwaru. Provádět studie analýzy dat za účelem kontroly a lepšího pochopení spokojenosti a potřeb zákazníků. Některé z výše uvedených důvodů zpracování se budou překrývat a může existovat několik důvodů, které ospravedlňují naše použití vašich osobních údajů. Pokud neposkytnete osobní údaje Pokud na požádání neposkytnete určité informace, nemusíme být schopni splnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo nám může být zabráněno v plnění našich zákonných povinností (např. a bezpečnost nebo doklad o státní příslušnosti, například: cestovní pas)

Změna účelu:

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, ledaže bychom se důvodně domnívali, že je potřebujeme použít z jiného důvodu a že je tento důvod slučitelný s původním účelem. Pokud budeme potřebovat použít vaše osobní údaje pro nesouvisející účely, upozorníme vás a vysvětlíme vám právní základ, který nám to umožňuje. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho vědomí nebo souhlasu v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to vyžaduje nebo umožňuje zákon.

Jak používáme zvláště citlivé osobní údaje?

„Zvláštní kategorie“ zvláště citlivých osobních údajů vyžadují vyšší úroveň ochrany. Pro shromažďování, uchovávání a používání tohoto typu osobních údajů potřebujeme další odůvodnění. Zvláštní kategorie osobních údajů můžeme zpracovávat za následujících okolností: 1. Za omezených okolností s vaším výslovným písemným souhlasem. 2. Tam, kde potřebujeme splnit naše zákonné povinnosti 3. Tam, kde je to potřeba ve veřejném zájmu, jako je požadováno CBI, policií nebo vládními orgány. Méně běžně můžeme zpracovávat tento typ informací tam, kde je to potřeba v souvislosti k právním nárokům nebo tam, kde je to potřeba k ochraně vašich zájmů (nebo zájmů někoho jiného) a nejste schopni udělit souhlas, nebo kde jste informace již zveřejnili. Zásady GDPR Vaše osobní údaje budeme používat pouze v souladu s následujícími zásadami: 1. Zákonnost, spravedlnost a transparentnost 2. Omezení účelu 3. Minimalizace údajů 4. Přesnost 5. Omezení ukládání 6. Integrita a důvěrnost Toto je jediný princip který se výslovně zabývá bezpečností. GDPR uvádí, že osobní údaje musí být „zpracovány způsobem, který zajistí odpovídající zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, za použití vhodných technických nebo organizačních opatření“. GDPR je záměrně vágní ohledně toho, jaká opatření by měly organizace přijmout, protože technologické a organizační osvědčené postupy se neustále mění. V současné době by organizace měly šifrovat a/nebo pseudonymizovat osobní údaje, kdykoli je to možné, ale měly by také zvážit jakékoli další vhodné možnosti.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory uložené ve vašem zařízení a používané webovými prohlížeči k poskytování personalizovaného obsahu a zapamatování přihlašovacích údajů a nastavení účtu. Y-Axis používá soubory cookie a podobné technologie, včetně sledovacích pixelů a webových majáků, ke shromažďování údajů o využití a analytických údajů, které nám pomáhají poskytovat vám naše stránky, software a/nebo služby, a také k poskytování reklam pro relevantní osu Y. produkty a služby pro vás, když navštívíte určité stránky na webu a poté navštívíte určité stránky třetích stran. Naše produkty aktuálně nereagují na požadavky Do Not Track.

Potřebujeme váš souhlas?

Váš souhlas nepotřebujeme, pokud používáme zvláštní kategorie vašich osobních údajů v souladu s našimi písemnými zásadami k plnění našich zákonných povinností nebo výkonu konkrétních práv. Za omezených okolností vás můžeme požádat o váš písemný souhlas, který nám umožní zpracovávat určité zvláště citlivé údaje. Pokud tak učiníme, poskytneme vám úplné podrobnosti o informacích, které bychom chtěli, a důvod, proč je potřebujeme, abyste mohli pečlivě zvážit, zda si přejete souhlas. Měli byste si být vědomi toho, že podmínkou vaší smlouvy s námi není, že souhlasíte s jakoukoli naší žádostí o souhlas.

Automatické rozhodování:

Automatizované rozhodování probíhá, když elektronický systém používá osobní informace k rozhodování bez lidského zásahu. Nepředpokládáme, že o vás budou přijímána jakákoli rozhodnutí pomocí automatizovaných prostředků, nicméně v případě změny této pozice vás budeme písemně informovat. Proč můžete sdílet mé osobní údaje s třetími stranami? Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon.

Bezpečnost dat:

Zavedli jsme opatření na ochranu bezpečnosti vašich informací. Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě vašich osobních údajů, jejich použití nebo přístupu k nim neoprávněným způsobem, pozměnění nebo zveřejnění. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, zástupce, kteří to potřebují vědět. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze na základě našich pokynů a podléhají povinnosti mlčenlivosti. Zavedli jsme postupy, jak se vypořádat s jakýmkoli podezřením na porušení zabezpečení dat, a upozorníme vás a jakýkoli příslušný regulační orgán na podezření na porušení, pokud to máme ze zákona.

Práva na přístup, opravu, vymazání a omezení:

Vaše povinnost informovat nás o změnách Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Prosím, informujte nás, pokud se vaše osobní údaje změní během vašeho vztahu s námi. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji Za určitých okolností máte ze zákona právo: Vyžádat si přístup ke svým osobním údajům (běžně známé jako „žádost o přístup subjektu údajů“). To vám umožní obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zákonně zpracováváme. Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožní opravit jakékoli neúplné nebo nepřesné informace, které o vás máme. Požádejte o vymazání vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali. Máte také právo nás požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud jste uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže). Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se spoléháme na oprávněný zájem (nebo zájmy třetí strany) a existuje určitá skutečnost, která vás nutí vznést námitku proti zpracování z tohoto důvodu. Máte také právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracování vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom zjistili jejich přesnost nebo důvod jejich zpracování. Pokud chcete zkontrolovat, ověřit, opravit nebo požádat o výmaz vašich osobních údajů, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo požádat, abychom předali kopii vašich osobních údajů jiné straně, kontaktujte dubai@y-axis.com  při psaní.

Obvykle se nevyžaduje žádný poplatek:

Za přístup ke svým osobním údajům (nebo za uplatnění jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit poplatek.

Co od vás můžeme potřebovat?

Možná budeme muset od vás požadovat konkrétní informace, abychom nám pomohli potvrdit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k informacím (nebo uplatnění jakýchkoli vašich dalších práv). Toto je další vhodné bezpečnostní opatření, aby se zajistilo, že osobní informace nebudou poskytnuty žádné osobě, která nemá právo je obdržet.

Právo odvolat souhlas:

Za omezených okolností, kdy jste mohli poskytnout svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a přenosem svých osobních údajů pro konkrétní účel, máte právo svůj souhlas s tímto konkrétním zpracováním kdykoli odvolat. Chcete-li svůj souhlas odvolat, kontaktujte dubai@y-axis.com. Jakmile obdržíme oznámení, že jste svůj souhlas odvolali, nebudeme již zpracovávat vaše údaje pro účel nebo účely, se kterými jste původně souhlasili, pokud pro to nebudeme mít jiný legitimní základ ze zákona.

Ochrana dat:

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo toho, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás na dubai@y-axis.com

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů:

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli aktualizovat. O zpracování vašich osobních údajů vás můžeme také čas od času informovat jinými způsoby.

Pro další podrobnosti prosím Ozvěte se nám nebo nám můžete poslat e-mail dubai@y-axis.com. Jeden z našich zástupců se vám ozve co nejdříve.