Dobrý den,

Vítejte ve svém bezplatném a rychlém průvodci

Zkontrolujte svou způsobilost

KROK 2 OF 14

Vaše věková skupina

Quebec

Chcete se nechat hodnotit

Quebec

Váš bodový stav

00
Quebec

Promluvte si s odborníkem

volání+ 971 (0) 42 48 3900

Quebecký program kvalifikovaného přistěhovalectví

Quebec nabízí program QSWP nebo Quebec Skilled Worker Program, který umožňuje mnoha kandidátům na imigraci požádat o migraci do kanadské provincie Quebec. Quebec Immigration Points Calculator vyhodnocuje profil osoby na základě údajů, které zadává migrace do Quebecu.

Kalkulačka bodů v Quebecu

Kalkulátor bodů přistěhovalectví v Quebecu vyhodnocuje podrobnosti o žadateli a musí získat požadované body, aby byl způsobilý pro program Quebec Skilled Worker Program. Při hodnocení budou brány v úvahu podrobnosti o žadateli, jako je dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, jazykové znalosti, manželský status a další faktory.

Kritéria způsobilosti pro Quebec Skilled Worker Program:

Kandidát musí splnit níže uvedená kritéria způsobilosti, pokud chce migrovat do Quebecu prostřednictvím QSWP:

 • Kandidát musí mít alespoň jeden diplom, který splňuje požadavky na vzdělání v Quebecu.
 • Žadatel by měl absolvovat školení pro požadované dovednosti v příslušné oblasti v Quebecu. Uchazeč tak snadno najde pracovní příležitost na trhu práce v Kanadě.
 • Kandidát musí prokázat svůj záměr pracovat a usadit se v provincii Quebec.

V bodové kalkulačce bude kandidát na Quebec Skilled Worker Program hodnocen z následujících aspektů a budou mu uděleny body stanovené již v rámci Quebec Immigration Points Calculator.

 • věk
 • Vzdělávací kvalifikace
 • Znalost jazyka
 • Pracovní zkušenost
 • Platná pracovní nabídka
 • Závislé osoby
Body za vzdělání
Vzdělání Body
Doktorát 14
Magisterský titul 12
UG diplom s 3+ lety 10
UG diplom s 2+ lety 6
UG diplom s 1+ lety 4
Postsekundární technický diplom dokládající 3 roky denního studia 8
Postsekundární technický diplom dokládající 1-2 roky denního studia 6
Středoškolský odborný diplom 6
Obecný diplom na střední škole 2
Nabídka zaměstnání
Typ pracovní nabídky Body
 Nabídka zaměstnání v metropolitní oblasti Montrealu 8
Nabídka zaměstnání mimo Montreal 1
Pracovní zkušenost
Délka pracovní praxe Body
Více než 48 měsíců 8
36-47 měsíců 6
24 - 35 měsíců 6
12 - 23 měsíců 4
6 - 11 měsíců

4

věk
Věk (v letech) Body
42 2
41 4
40 6
39 8
38 10
37 12
36 14
18 - 35 16
Znalost francouzského jazyka

V rámci kalkulátoru bodů v Quebecu získá kandidát body za znalost francouzského jazyka ve čtyřech schopnostech:

 • Naslouchání
 • Mluvení
 • Čtení
 • Psaní
Věk doprovázejících dětí
Věk dítěte Body
12 let nebo mladší 4
13 - 19 let 2

Kromě podrobných informací o udělených bodech je kandidát povinen získat body za další faktory, jako je délka pobytu, soběstačnost, manželský status a sektor zaměstnání v rámci kalkulačky imigračních bodů v Quebecu.

Pokud kandidát nasbírá požadované body v kalkulátoru Quebec Points Calculator, bude mu vydán Quebec Certificate of Selection, s jehož pomocí může požádat o Kanada PR nebo trvalý pobyt.

Často kladené otázky