Studijní proces v zámoří

Zaregistrujte se zdarma

odborná konzultace

Šipka dolů

I akceptovat Obchodní podmínky

Personalizované služby
nevíte co dělat?

Získejte bezplatné poradenství

Vloženo na Března 21 2017

Základy australského návštěvnického víza

profilový obrázek
By  editor
aktualizováno Července 25 2023
Zaregistrujte se do bezplatného poradenství Zámořští přistěhovalci, kteří chtějí emigrovat do Austrálie za konkrétními účely, mohou využít australské turistické vízum. Umožňuje jim pobývat v Austrálii po dobu maximálně 90 dnů při každém vstupu do země po dobu dvanácti měsíců od data schválení australského víza. Přistěhovalci, kteří chtějí navštívit Austrálii na australské návštěvnické vízum, by měli během svého pobytu v zemi dodržovat podmínky a platnost víza. V případě, že nebudete dodržovat tato pravidla, může to mít za následek zrušení víza nebo pokutu. Australské návštěvnické vízum nepovoluje imigrantům zaměstnávat se, zatímco omezená dobrovolnická práce může být povolena. Rovněž nedovoluje imigrantům pokračovat ve studiu nebo školení delším než 90 dnů. Zahraniční studenti, kteří jsou mladší 11 let a chtějí se vzdělávat ve formálním prostředí po dobu delší než jeden měsíc, mohou být požádáni, aby před zahájením studia podstoupili rentgenový test hrudníku. Australská imigrace na návštěvnické vízum také stanoví, že cestující nesmí během cesty a vstupu do Austrálie trpět tuberkulózou. Přistěhovalci, kteří mají australské návštěvnické vízum, musí během platnosti víza opustit Austrálii. Pokud budou v době příjezdu na návštěvnické vízum usvědčeni z trestného činu, mohl by jim být odepřen vstup do Austrálie. Mezi dokumenty, které návštěvníci potřebují pro udělení víza do Austrálie, patří ověřené kopie životopisů platného pasu, cestovní doklady všech žadatelů v žádosti a jedna fotografie posledního pasového formátu, která má na zadní straně vytištěné jméno osoby. Australská imigrace o návštěvnickém vízu vyžaduje, aby v případě změny jména některého z žadatelů byla předložena ověřená kopie dokladu o změně jména. Musí být předloženy rodné listy všech žadatelů o australské návštěvnické vízum a na osvědčeních musí být jména obou rodičů. Žadatelé o australské imigrační vízum by měli předložit ověřené kopie záznamu o vojenské službě nebo propouštěcích dokladů v případě, že sloužili ozbrojeným silám ve své zemi. Musí také prokázat, že účelem imigrace do Austrálie je pouze návštěva. Australské vízum pro návštěvnické účely stanoví, že žadatelé musí předložit důkaz o tom, že mají dostatečné finanční prostředky na návštěvu a pobyt v Austrálii. To může zahrnovat výplatní pásky, osobní bankovní výpisy, auditované účty nebo daňové záznamy. Australia Visitor Visa stanoví, že pokud žadatelé navštíví Austrálii, aby se setkali s příbuzným nebo přítelem, musí být předložen zvací dopis ke zpracování víza. V případě, že žadatelé navštěvují Austrálii za účelem turistiky, musí imigračním úřadům poskytnout svůj podrobný cestovní itinerář. Mohou být také požadovány další důkazy prokazující, že máte motivaci a právo vrátit se po návštěvě do své domovské země.

Tagy:

Share

Služby osy Y

Personalizované služby

Získejte to na svém mobilu

Personalizované služby

Získejte upozornění na novinky

Personalizované služby

Kontakt osy Y

Nejnovější článek

Populární příspěvek

Trendy článek

Japonsko potřebuje do roku 1 2040 milion zahraničních pracujících profesionálů

Vloženo na Července 11 2024

Japonsko potřebuje do roku 1 2040 milion zahraničních pracujících profesionálů