Austrálie podtřída 186

Šipka dolů
Šipka dolů
Šipka dolů

I akceptovat Obchodní podmínky

Tým osy Y
Nevíte co dělat?.

Získejte bezplatné poradenství

Proč podtřída 186?

 • Přímá cesta pro australské PR
 • Sponzorujte svou rodinu
 • Získejte přístup k veřejným zdravotním výhodám
 • Cestujte do az Austrálie až na 5 let
 • Požádejte o australské občanství

Podtřída 186 Visa Australia

Vízum Employer Nomination Scheme, neboli vízum Subclass 186, umožňuje kvalifikovaným pracovníkům dočasně pobývat a pracovat v Austrálii. Vízum podtřídy 186 je nominováno zaměstnavatelem, takže jeho získání je náročnější než u ostatních víz. 

Podtřída 186 Proudy

Vízum podtřídy 186 je rozděleno do tří proudů, které jsou uvedeny níže:

 • Stream přímého vstupu
 • Stream pracovní smlouvy
 • Dočasný pobyt Přechodový proud

Stream s přímým vstupem 

 • Direct Entry Stream je určen pro jednotlivce nominované australským zaměstnavatelem. Kandidáti mohou trvale pobývat a pracovat v Austrálii.
 • Kandidát musí mít nominaci od zaměstnavatele se sídlem v Austrálii.
 • Povolání uchazeče musí být uvedeno na seznamu způsobilých kvalifikovaných povolání.
 • Uchazeč musí ovládat angličtinu.

Stream pracovní smlouvy

 • Tok pracovních smluv umožňuje jednotlivcům trvale pobývat a hledat zaměstnání v Austrálii za předpokladu, že jejich zaměstnavatel je součástí pracovní smlouvy.

Dočasný pobyt Přechodový proud

 • Proud přechodu k dočasnému pobytu je určen pro jednotlivce, kteří vlastní nebo dříve vlastnili dočasná pracovní víza, jako jsou víza TSS nebo podtřídy 457.
 • Uchazeč musí pracovat na plný úvazek pro zaměstnavatele po dobu minimálně 3 let.
 • Uchazeč musí mít nominaci od příslušného zaměstnavatele.

186 vízové ​​výhody

Austrálie je známá jako jedna z nejrychleji se rozvíjejících zemí se širokým záběrem pro kvalifikované a talentované pracovníky.

Některé z výhod migrace do Austrálie s vízem podtřídy 482 jsou uvedeny níže:

 • Žádost o vízum podtřídy 186 nemá žádná omezení místa a je použitelná kdekoli v Austrálii.
 • Po udělení víza 416 již neplatí sponzorské povinnosti podtřídy 457.
 • 416 držitelů víz může využít výhod australské zdravotní péče a Medicare.
 • Držitel víza není ze zákona nucen zůstat zaměstnán u stejného zaměstnavatele po dobu dvou let po udělení víza.

186 Vízová způsobilost

Základní kritéria způsobilosti pro vízum podtřídy 186 jsou následující –

 • Uchazeč musí mít dovednosti potřebné pro danou práci.
 • Kandidát musí mít nominaci od zaměstnavatele se sídlem v Austrálii.
 • Uchazeč musí splňovat zdravotní požadavky.
 • Uchazeč musí splňovat charakterové požadavky.
 • Kandidát musí být mladší 45 let

186 Vízové ​​požadavky

Požadavky na vízum podtřídy 186 jsou uvedeny níže –

 • Doklad o hodnocení dovedností (je-li požadován)
 • Předchozí pracovní zkušenosti a kvalifikace
 • Formulář 956 a formulář 956a
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Zdravotní průkaz

Chcete-li poskytnout důkaz o znalosti funkční angličtiny:

 • Doklad o občanství těchto zemí:
 • Velká Británie
 • Spojené státy americké
 • Kanada
 • Nový Zéland
 • Irská republika
 • Doklad o ověřeném titulu, diplomu nebo živnostenském listu
 • Doklad o vzdělání
 • Doklad o znalosti anglického jazyka:
Anglický test Je požadováno minimální skóre
IELTS 4.5
TOEFL iBT 32
PTE Academic 30
CAE 147

Chcete-li doložit kompetentní úroveň angličtiny:

 • Doklad o občanství těchto zemí:
 • Velká Británie
 • Spojené státy americké
 • Kanada
 • Nový Zéland
 • Irská republika
 • Doklad o znalosti anglického jazyka:
Anglický test Je požadováno minimální skóre
IELTS 6 ve čtyřech testovacích úsecích
TOEFL iBT Poslech - 12 bodů
Čtení - 13 bodů
Psaní - 21 bodů
Řečeno - 18 bodů
PTE Academic 50 v každé sekci/dílu
OET B v každé sekci/části
Cambridge C1 Advanced test 169 v každé sekci/dílu
 • Pro manžela:
 • Doklad o oddacím listu
 • Znalost anglického jazyka
 • Doklad o identifikaci
 • Pro děti do 18 let:
 • Doklad o rodném listě
 • Doklad totožnosti
 • Formulář 1229: Formulář souhlasu rodičů
 • Čestné prohlášení
 • Pro děti od 18 let:
 • Doklad totožnosti
 • Doklad o závislosti
 • Doklad o jejich současném vzdělání
 • Formulář 47a
 • Doklad o finanční podpoře vyživované osoby po dobu minimálně 12 měsíců

Postup žádosti o vízum Austrálie 186

Chcete-li požádat o vízum podtřídy 186, postupujte podle jednoduchých kroků uvedených níže –

Krok 1: Zkontrolujte, zda máte nárok na vízum podtřídy 186.

Krok 2: Získejte nominaci od australského zaměstnavatele  

Krok 3: Získejte TRN číslo

Krok 4: Uspořádejte požadavky na vízum.

Krok 5: Požádejte o vízum 186

Podtřída 186 Doba zpracování víz

Doba zpracování víz podtřídy 186 obecně trvá přibližně 37 dní až 13 měsíců v závislosti na streamu.

Kompletní rozpis doby zpracování pro každý stream je uveden níže:

Domů Doba zpracování
Stream přímého vstupu 3 měsíce až 12 měsíců
Stream pracovní smlouvy 37 dní až 13 měsíců
Dočasný pobyt Přechodový proud 4 měsíce až 12 měsíců

Cena víza do Austrálie 186

Cena víza podtřídy 186 je 4,640 XNUMX AUD. Podrobné náklady pro každý stream jsou uvedeny níže:

Domů Náklady na aplikaci
Stream přímého vstupu Primární žadatel: 4,640 XNUMX AUD
Sekundární žadatel nebo rodinný příslušník: 4,890 XNUMX AUD
Stream pracovní smlouvy Primární žadatel: 4,640 XNUMX AUD
Sekundární žadatel nebo rodinný příslušník: 4,890 XNUMX AUD
Dočasný pobyt Přechodový proud Primární žadatel: 4,640 XNUMX AUD
Sekundární žadatel nebo rodinný příslušník: 4,890 XNUMX AUD
Uchazeči, kterým chybí doklad o znalosti angličtiny: 9,800 XNUMX AUD
Jak vám může osa Y pomoci?

Y-Axis, jedna z předních imigračních společností ve Spojených arabských emirátech, poskytuje nezaujaté imigrační služby pro každého klienta na základě jeho zájmů a požadavků.

Mezi naše dokonalé služby patří:

Přihlaste se k bezplatné odborné konzultaci

Šipka dolů
Šipka dolů
Šipka dolů

I akceptovat Obchodní podmínky

Tým osy Y
Nevíte co dělat?.

Získejte bezplatné poradenství

Hledáte inspiraci

Prozkoumejte, co říkají globální občané o ose Y při utváření jejich budoucnosti

Často kladené otázky

Jaká je doba zpracování víza podtřídy 186?
šipka-doprava-výplň
Je náročné získat podtřídu 186?
šipka-doprava-výplň
Existuje nějaká šance, že bude zamítnuto vízum podtřídy 186?
šipka-doprava-výplň
Mohu mít svou rodinu, aby mě doprovázela s vízem podtřídy 186?
šipka-doprava-výplň
Jaká je věková hranice pro podání žádosti o vízum podtřídy 186?
šipka-doprava-výplň