Jihoafrické kritické dovednosti

Šipka dolů
Šipka dolů
Šipka dolů

I akceptovat Obchodní podmínky

Tým osy Y
Nevíte co dělat?.

Získejte bezplatné poradenství

PŘISTĚHEJTE SE DO JIŽNÍ AFRIKY JAKO KVALIFIKOVANÝ PRACOVNÍK PROSTŘEDNICTVÍM KRITICKÝCH DOVEDNOSTÍ PRÁCE VÍZEM PROBLÉMŮ S JIŽNÍ AFRIKOU ŽÁDÁME ZAHRANIČNÍ TALENTY

Pokud jste profesionál s odbornými znalostmi a požadovanými dovednostmi v jakémkoli odvětví průmyslu, jděte na problém s kritickými dovednostmi Work Visa South Africa pro lidi, jako jste vy.

Prostřednictvím Critical Skills Work má Visa South Africa v úmyslu umožnit ministerstvu a vládě SA uspět při dosahování cílů programů jako IPAP (Akční plán průmyslové politiky), NDP (Národní plán rozvoje) a NGP (Nový plán růstu). Ministerstvo vnitra v Jižní Africe nedávno upravilo legislativu pro přistěhovalectví. Byly provedeny různé změny vedoucí k zavedení CSWV (Critical Skills Work Visa).

K čemu slouží vízum pro práci s kritickými dovednostmi, které Jižní Afrika vydává?

Vízum Critical Skills Work Visa je výsledkem sloučení 2 dřívějších víz, konkrétně:

 • Víza pro výjimečné dovednosti
 • Kvótní pracovní víza

Vízum Quota Work bylo vydáno v souladu se seznamem kvót z roku 2009. Tento seznam obsahoval kategorie dovedností, kvóty dovedností a požadavky, na které se Jihoafrická republika zaměřuje.

Otázky týkající se pracovních víz pro kritické dovednosti v Jižní Africe jsou v souladu se seznamem kritických dovedností. Seznam byl vytvořen ve spojení s pracovními pozicemi, po kterých je vysoká poptávka, a seznamy nedostatkových dovedností DHET (oddělení vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy). Hlavním cílem pracovních víz pro kritické dovednosti je pomoci vládě dosáhnout úspěchu v následujících oblastech:

 • Projekty strategické infrastruktury
 • Národní infrastrukturní projekt
 • Klíčové národní strategické projekty, které poskytují podporu Odboru obchodu a průmyslu

Požadavky na pracovní povolení v Jižní Africe pro víza pro kritické dovednosti

 • Řádně vyplněný online formulář. Ministerstvo vnitra nepřijímá žádné ručně psané formuláře
 • Platný cestovní pas s platností 30 kalendářních dnů nebo déle po skončení zamýšlené návštěvy
 • Lékařská zpráva, která není starší než 6 měsíců
 • Radiologická zpráva, která není starší než 6 měsíců
 • Oddací list nebo doklad o jeho úředním uznání (v případě zahraničního manželského vztahu) vydaný úřady cizí země žadatele (pokud je relevantní).
 • Čestné prohlášení, kde se vztahuje váš vztah k jihoafrickému občanu/rezidentovi, a dokumentace, která prokazuje vaše soužití a omezení souvisejících finančních povinností, které sdílíte vy a druhá strana, a údaje o dětech ve vašem vztahu s vaším manželem/manželkou
 • Doklad o svazku s uznáním podle zákona o zvykových manželstvích z roku 1998 tam, kde je to relevantní
 • Případné rozhodnutí o rozvodu
 • Případně doklad o soudním příkazu, kterým byla svěřena do péče
 • Případně úmrtní list zesnulého manžela/manželky.
 • Písemný souhlas obou rodičů a/nebo jediného opatrovníka, je-li to relevantní, s dokladem o takové péči
 • Případně doklad o adopci provedený zákonným způsobem
 • Právní řád rozluky, pokud je to relevantní
 • Potvrzení o prověrce vydané policií/bezpečnostním orgánem v každé zemi, kde jste vy, příslušný žadatel, žili alespoň 12 měsíců po dosažení věku 18 let, pokud jde o vaše záznamy v trestním rejstříku nebo o vaší povaze, kteréžto potvrzení se vydá nejdříve za 6 měsíců při podání (s podmínkou, že potvrzení z ciziny nebude potřeba při obnově/prodloužení víza, ale z republiky)
 • Potvrzení o očkování proti žluté zimnici, pokud jste cestovali nebo máte v úmyslu cestovat z endemické oblasti se žlutou zimnicí nebo přes ni procházet: (s podmínkou, že potvrzení nebude potřeba tam, kde jste cestovali nebo zamýšlíte cestovat přímým tranzitem přes takovou oblast )
 • písemný závazek vašeho zaměstnavatele, že přebírá odpovědnost za náklady spojené s vaší deportací a vašimi závislými rodinnými příslušníky, pokud to bude nutné (není-li zaměstnavatel, předložte doklad o dostatku finančních prostředků v hodnotě alespoň r3,000 3 ve formě bankovních výpisů za XNUMX měsíce)
 • Písemný závazek vašeho zaměstnavatele, že zajistí, že váš pas bude platný po celou dobu trvání vašeho zaměstnání (v případě, že neexistuje žádný zaměstnavatel: váš písemný závazek, že zajistíte, že váš pas žadatele bude platný po celou dobu délka vašeho dočasného víza)
 • Dokažte, že vy (žadatel) patříte do kategorie kritických dovedností, a to konkrétním uvedením kritické dovednosti/povolání, pro které se žádost podává (Kritická dovednost/povolání musí být na seznamu kritických dovedností)
 • Doklad o hodnocení vaší zahraniční kvalifikace ze strany SAQA a přeložený soudním překladatelem do jednoho z úředních jazyků Jihoafrické republiky
 • Vyžaduje-li to zákon, doklad o žádosti o osvědčení o registraci u rady, profesního orgánu nebo představenstva s uznáním SAQA ve smyslu § 13 odst. 1 písm. i) zákona o národní soustavě kvalifikací
 • Písemné potvrzení rady, profesního orgánu nebo správní rady s uznáním od SAQA ve smyslu článku 13(1)(0) zákona o národní soustavě kvalifikací nebo potvrzení od jakéhokoli příslušného vládního úřadu, že vaše kvalifikace/dovednosti a příslušné post- kvalifikační zkušenosti jsou skutečné
 • Doklad o tom, že jste zaplatili příslušné poplatky

Požadavky na obnovení Critical Skills Work Visa

 • Řádně vyplněný online formulář. Ministerstvo vnitra nepřijímá žádné ručně psané formuláře
 • Platný cestovní pas s platností 30 kalendářních dnů nebo déle po skončení zamýšlené návštěvy
 • Lékařská zpráva, která není starší než 6 měsíců
 • Radiologická zpráva, která není starší než 6 měsíců
 • Oddací list nebo doklad o jeho úředním uznání (v případě zahraničního manželského vztahu) vydaný úřady cizí země žadatele (pokud je relevantní).
 • Čestné prohlášení, kde se vztahuje váš vztah k jihoafrickému občanu/rezidentovi, a dokumentace, která prokazuje vaše soužití a omezení souvisejících finančních povinností, které sdílíte vy a druhá strana, a údaje o dětech ve vašem vztahu s vaším manželem/manželkou
 • Doklad o svazku s uznáním podle zákona o zvykových manželstvích z roku 1998 tam, kde je to relevantní
 • Případné rozhodnutí o rozvodu
 • Případně doklad o soudním příkazu, kterým byla svěřena do péče
 • Případně úmrtní list zesnulého manžela/manželky
 • Písemný souhlas obou rodičů a/nebo jediného opatrovníka, je-li to relevantní, s dokladem o takové péči
 • Případně doklad o adopci provedený zákonným způsobem
 • Právní řád rozluky, pokud je to relevantní
 • Potvrzení o prověrce vydané policií/bezpečnostním orgánem v každé zemi, kde jste vy, příslušný žadatel, žili alespoň 12 měsíců po dosažení věku 18 let, pokud jde o vaše záznamy v trestním rejstříku nebo o vaší povaze, kteréžto potvrzení se vydá nejdříve za 6 měsíců při podání (s podmínkou, že potvrzení z ciziny nebude potřeba při obnově/prodloužení víza, ale z republiky)
 • Potvrzení o očkování proti žluté zimnici, pokud jste cestovali nebo máte v úmyslu cestovat z endemické oblasti se žlutou zimnicí nebo přes ni procházet: (s podmínkou, že potvrzení nebude potřeba tam, kde jste cestovali nebo zamýšlíte cestovat přímým tranzitem přes takovou oblast )
 • Písemný závazek vašeho zaměstnavatele, že přijímá odpovědnost za náklady spojené s vaší deportací a vašimi závislými rodinnými příslušníky, pokud to bude nutné (všechna obnovení musí být doprovázena nabídkou práce nebo kontaktem na zaměstnavatele a žádné obnovení bez je možná pracovní smlouva s výjimkou pracovních míst uvedených v kategorii vědy o životě, vědy o Zemi a akademici a výzkumní pracovníci)
 • Písemný závazek vašeho zaměstnavatele, že zajistí, že váš pas bude platný po celou dobu trvání vašeho zaměstnání (v případě, že neexistuje žádný zaměstnavatel: váš písemný závazek, že zajistíte, že váš pas žadatele bude platný po celou dobu délka vašeho dočasného víza)
 • U pracovních míst uvedených v kategorii vědy o životě a Zemi a akademici a výzkumní pracovníci, kde neexistuje pracovní smlouva, předložte doklad o svých finančních možnostech. (vy (žadatel) také musíte každých 12 měsíců předložit další doklad o finančních prostředcích)
 • Dokažte, že vy (žadatel) patříte do kategorie kritických dovedností tím, že konkrétně uvedete kritickou dovednost/povolání, pro které je žádost podána, jak je uvedeno na seznamu kritických dovedností
 • Doklad o hodnocení vaší zahraniční kvalifikace ze strany SAQA a přeložený soudním překladatelem do jednoho z úředních jazyků Jihoafrické republiky
 • Vyžaduje-li to zákon, doklad o žádosti o osvědčení o registraci u rady, profesního orgánu nebo rady s uznáním SAQA ve smyslu § 13 odst. 1 písm. i) zákona o národní soustavě kvalifikací
 • Písemné potvrzení rady, profesního orgánu nebo správní rady s uznáním od SAQA ve smyslu článku 13(1)(0) zákona o národní soustavě kvalifikací nebo potvrzení od jakéhokoli příslušného vládního úřadu, že vaše kvalifikace/dovednosti a příslušné post- kvalifikační zkušenosti jsou skutečné
 • Doklad o tom, že jste zaplatili příslušné poplatky

Přihlaste se k bezplatné odborné konzultaci

Šipka dolů
Šipka dolů
Šipka dolů

I akceptovat Obchodní podmínky

Tým osy Y
Nevíte co dělat?.

Získejte bezplatné poradenství

Často kladené otázky

Pokud chci najít seznam kritických dovedností v Jižní Africe, kde se mám podívat?
šipka-doprava-výplň
Studoval jsem v Jižní Africe. Musím tedy stále získat hodnocení od SAQA?
šipka-doprava-výplň
Mohu studovat, když jsem držitelem Critical Skills Work Visa Visa South Africa?
šipka-doprava-výplň
Jak poznám, u kterého uznávaného profesního orgánu se musím zaregistrovat?
šipka-doprava-výplň
Jak dlouho trvá získání víza pro důležité dovednosti?
šipka-doprava-výplň
Mohu požádat o vízum pro důležité dovednosti bez pracovní smlouvy?
šipka-doprava-výplň
Co se stane, když bude moje práce ukončena?
šipka-doprava-výplň